Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs heeft recent een aantal uitspraken gedaan in de kwestie omtrent de decentrale selectie geneeskunde aan de Vrije Universiteit. De VU heeft, vanwege de perikelen omtrent het coronavirus, besloten de selectieprocedure te wijzigen. Daarnaast gaat het nodige mis bij de toekenning van rangnummers.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, stelt 50 extra plaatsen beschikbaar voor studenten die door de kwestie gedupeerd zijn. Een aantal studenten valt echter buiten de boot en besluit beroep aan te tekenen bij het CBHO.

De uitspraken zijn inmiddels te vinden op de website van het CBHO. Een enkeling heeft gelijk gekregen. In zijn algemeenheid komt het CBHO tot het oordeel dat de VU de selectieprocedure vanwege het coronavirus heeft mogen aanpassen. Daarin is zorgvuldig gehandeld. In individuele gevallen had een student toch een plaats aangeboden moeten krijgen, doch over de linie is juist gehandeld.

De uitspraken scheppen duidelijkheid over het toetskader in geval van onvoorziene omstandigheden die directe actie verlangen, zoals Covid-19.

Bron: cbho.nl