april 2023

Onderwijsrecht: actuele onderwerpen

primair onderwijs / voortgezet onderwijs / middelbaar beroepsonderwijs / hoger onderwijs

advocaat onderwijsrecht

Nieuwsberichten

Wet verbetering rechtsbescherming mbo-studenten

Op 1 augustus 2023 treedt de wet verbetering rechtsbescherming mbo-studenten in werking. Vanaf dat moment kunnen studenten aan een MBO-instelling belangrijke besluiten zoals besluiten omtrent beoordeling, het studieadvies of verwijdering net als studenten aan een HBO-instelling of de universiteit voorleggen aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op dit moment kan de student, na het doorlopen van de interne procedures, alleen nog terecht bij de civiele rechter. De verwachting is dat de wijziging leidt tot een snellere en laagdrempeligere vorm van geschillenbeslechting.

Overgang College van Beroep voor het Hoger Onderwijs naar de Raad van State

Sinds 1 januari 2023 kunnen studenten op het HBO en de universiteit niet langer terecht bij het CBHO. De zaken worden nu behandeld door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie kunt u terugvinden op de website van de Raad van State.

Ook in 2023 kunt u bij ons terecht

Na ons laatste bericht in 2021 zijn de beloofde updates uitgebleven. Wegens alle drukte zijn wij helaas niet toegekomen aan het plaatsen van actuele (nieuws)items. Dat neemt niet weg dat u ook in 2023 bij ons kantoor terecht kunt. Schroom dus niet bij vragen contact met ons op te nemen!

Overzicht

Volgen

Contactformulier

Contactgegevens

  • Parkstraat 20, 2514 JK Den Haag
  • tel: 070-3235825
  • fax: 070-3233629
  • e-mail: info@onderwijsrecht.nl

Copyright 2018 Verspaandonk Advocatuur