Op 1 augustus 2023 treedt de wet verbetering rechtsbescherming mbo-studenten in werking. Vanaf dat moment kunnen studenten aan een MBO-instelling belangrijke besluiten zoals besluiten omtrent beoordeling, het studieadvies of verwijdering net als studenten aan een HBO-instelling of de universiteit voorleggen aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op dit moment kan de student, na het doorlopen van de interne procedures, alleen nog terecht bij de civiele rechter. De verwachting is dat de wijziging leidt tot een snellere en laagdrempeligere vorm van geschillenbeslechting.