Studievertraging

Aan studievertraging kunnen meerdere omstandigheden ten grondslag liggen. Die omstandigheden kunnen zien op de student, maar dat is lang niet altijd het geval. De onderwijsinstelling kan ook debet zijn aan studievertraging, bijvoorbeeld in het geval van een onvoldoende studeerbare opleiding.

Studievertraging brengt veelal financiƫle problematiek met zich mee. Indien de oorzaak bij de student zelf ligt, kan worden gekeken of er voorzieningen zijn waarop een beroep kan worden gedaan. Meestal heeft de onderwijsinstelling zelf een fonds beschikbaar (het Profileringsfonds), of zijn er fondsen bekend waarvoor een student, al dan niet met ondersteuning van de onderwijsinstelling, in aanmerking kan komen.

Als de schuld bij de onderwijsinstelling ligt, kan de student de onderwijsinstelling aansprakelijk stellen en zo nodig een verzoek tot compensatie indienen, dan wel een civiele procedure starten. Bij het berekenen van de omvang van de schade komen vele elementen kijken. Dit is altijd per situatie te beoordelen.