Studiefinanciering

Studenten aan het MBO, HBO of WO kunnen studiefinanciering aanvragen. De studiefinanciering kan mede uit een OV-reisproduct bestaan. Studiefinanciering wordt toegekend door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Als de DUO een bericht stuurt waarmee de status van de studiefinanciering wordt gewijzigd (bijvoorbeeld intrekking, terugvordering, etc.), is sprake van een besluit. Hiertegen kan bezwaar worden aangetekend en zo nodig beroep bij de bestuursrechter.

Het recht op studiefinanciering heeft eveneens invloed op het door de onderwijsinstelling in rekening te brengen collegegeld. Dit kan het wettelijk collegegeld zijn, dat voor de meeste studenten geldt, of het hogere instellingscollegegeld.

Vanaf 1 september 2017 kent de DUO een nieuwe faciliteit, te weten het zogenoemde Levenlanglerenkrediet. Deze voorziening biedt studenten, die de leeftijd van 30 zijn gepasseerd, de mogelijkheid een lening te sluiten om daarmee de studie te kunnen bekostigen.

Ook kan de DUO voorzieningen toekennen aan studenten die vanwege persoonlijke/medische omstandigheden niet in staat zijn hun studie tijdig (binnen de diplomatermijn van tien jaar) af te ronden, of die hun studie ├╝berhaupt niet kunnen afronden. De voorziening kan bijvoorbeeld bestaan uit een extra jaar studiefinanciering of kwijtschelding van de prestatiebeurs.

Geschillen met de DUO lopen uiteen van discussies over de hoogte van de studiefinanciering, tot de aanspraak op studiefinanciering door buitenlandse studenten.