Schorsing en verwijdering

Als een student zich schuldig maakt aan zeer ernstige gedragingen, kan worden besloten tot schorsing en uiteindelijk zelfs tot verwijdering. Hiertoe mag niet lichtvaardig worden overgegaan door de onderwijsinstelling.

Als een student geschorst wordt, kan onoverkomelijke studievertraging worden opgelopen. Denk bijvoorbeeld aan een student die wegens een schorsing niet het benodigd aantal punten kan behalen om te worden toegelaten tot het volgende studiejaar, en die daardoor een jaar verspilt.

Loop je als student tegen een schorsing aan, dan is het aan te raden het besluit tot schorsing te laten toetsen door het daartoe aangewezen gremium. Helaas komt het in de praktijk geregeld voor dat oneigenlijke gronden aan een besluit tot schorsing of verwijdering ten grondslag liggen.