Plagiaat en fraude

Een student kan door de onderwijsinstelling worden aangesproken op fraude. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor het vervolg van de studie.

Als fraude wordt vastgesteld, kan dit leiden tot verscheidene sancties, zoals bijvoorbeeld tot het opleggen van een berisping of zelfs een verwijdering. Onder fraude kunnen meerdere handelingen worden verstaan, zoals afkijken, het gebruiken van verboden materialen, etc.

Het begrip plagiaat is minder eenvoudig te bevatten. Een student kan worden aangesproken op fraude, zonder dat er opzet in het spel hoeft te zijn. De student kan bijvoorbeeld niet goed op de hoogte zijn van de correcte wijze van bronvermelding, of niet het besef hebben dat eigen werk niet zonder meer hergebruikt mag worden.

Bij het opleggen van een sanctie zal een afweging moeten plaatsvinden tussen de belangen van de student en de zwaarte van de maatregel. Ook een lichte maatregel kan verstrekkende consequenties hebben bij recidive.