Numerus fixus en Wet toelatingsrecht

Een onderwijsinstelling kan middels een numerus fixus de toegang tot een opleiding beperken. In dat geval zal slechts een aantal studenten aan de opleiding mogen deelnemen en zal de student zich via een selectieprocedure voor de opleiding moeten plaatsen. In de selectieprocedure wordt gekeken naar meerdere aspecten, waaronder de vooropleiding, motivatie en relevante werkzaamheden.

Elk jaar worden veel studenten afgewezen voor de door hen geambieerde opleiding. Als de student een vermoeden heeft dat de selectieprocedure niet juist is doorlopen, kan de uitslag in rechte worden aangevochten. De numerus fixus komt zowel voor in het MBO als in het HO en WO.

Het MBO kent per 1 augustus 2017 wel de zogenoemde Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo (Wet toelatingsrecht). Deze wet regelt dat studenten, die aan de juiste vooropleidingseisen voldoen, tot de door hen geambieerde opleiding moeten worden toegelaten. Uiteraard is dit toelatingsrecht niet absoluut. Zo kan een maximum aan beschikbare plaatsen aan de toelating in de weg staan. Met deze wet wordt het voor onderwijsinstellingen moeilijker studenten af te wijzen op grond van bijvoorbeeld de eerste indruk tijdens een aanmeldingsgesprek.