Iudicium Abeundi

Indien een student vanwege zijn gedragingen of uitlatingen ongeschikt wordt geacht voor zijn opleiding en het beroep waartoe hij wordt opgeleid,, kan de onderwijsinstelling besluiten dat hij zijn studie dient te staken.

Er moet dan wel sprake zijn van ernstig grensoverschrijdend gedrag. Alvorens een dergelijk besluit wordt genomen, wordt de student in de gelegenheid gesteld zich te verweren.

Het besluit leidt tot uitschrijving van de opleiding en (her)inschrijving voor de opleiding bij dezelfde of een andere onderwijsinstelling is niet mogelijk.

Het begrip Iudicium Abeundi is opgenomen in de WHW, die van toepassing is op studenten aan een hogeschool en universiteit. De WEB kent een dergelijk artikel nog niet, doch ook studenten aan een MBO-instelling kunnen van een opleiding verwijderd worden bij ernstig wangedrag.