Functiebeperking

Onderwijsinstellingen dienen rekening te houden met studenten met een functiebeperking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan studenten met ADHD of ADD, dyslexie, een visusbeperking of een andere handicap.

Afhankelijk van de vraag hoe de procedure op de onderwijsinstelling is ingericht, kan de student naar de examencommissie, de studieadviseur of de studentendecaan om een voorziening aan te vragen. Voorzieningen kunnen uiteenlopen van extra tentamentijd, tot het mogen gebruiken van een computer tijdens de tentamens.

Meer informatie kan worden teruggevonden in de studiegids of de onderwijs- en examenregeling (OER). Studenten kunnen in voorkomende gevallen ook een beroep doen op de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ).