Bindend studieadvies

Aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van een voltijdse of duale bacheloropleiding, of het eerste jaar van een MBO-opleiding, kan de onderwijsinstelling een bindend advies uitbrengen over de voortzetting van de studie binnen of buiten de bacheloropleiding.

Indien de student niet het benodigd aantal studiepunten heeft behaald, kan de onderwijsinstelling besluiten dat de student zijn studie niet voort mag zetten. Dit advies wordt het negatief bindend studieadvies (NBSA) of bindend afwijzend studieadvies (BSA) genoemd.

Een uit- of afstel van dit advies is in sommige gevallen mogelijk, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Als een student zich niet met het gegeven advies kan verenigen, dan kan hiertegen beroep worden ingesteld. Voor studenten die studeren aan een hogeschool of universiteit, staat beroep open bij het College van Beroep voor de Examens. De student die deelneemt aan het middelbaar beroepsonderwijs, kan naar de Commissie van Beroep voor de Examens.